Hořák LING

 

Retortové hořáky LING jsou určeny pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm, především pak pelet v prům. 6-20 mm a uhlí zrnitosti ořech 2 a hrášek do vlhkosti 20%. Vzhledem k tomu, že jsou již svým principem určeny pro spalování spékavých paliv, lze v nich spalovat také méně kvalitní dřevní pelety s přísadou kůry - tzv. "katrové" - a různé druhy pelet rostlinných. V současnosti naše firma vyrábí hořáky v 5 výkonových řadách s regulovaným rozsahem výkonů od 3 do 80 kW.

PRINCIP HOŘÁKU........... retortové hořáky pracují na principu tzv. "spodního přikládání". Palivo je dopravováno šnekovým dopravníkem ze zásobníku do topeniště, zde je zespodu nahoru vyhrnováno na rošt, kde postupně vyhořívá. K tomuto vyhrnování musí docházet pomalu - tím, jak se palivo postupně blíží k hořící vrstvě, dochází k jeho nahřívání a postupnému uvolňování prchané hořlaviny (podle druhu paliva se hořlavina uvolňuje již v rozmezí teplot 150-200 °C). Uvolněná "prchavka" prochází hořící vrstvou, kde dochází k jejímu zapálení a pak dohořívá v tzv. dohořívacím prostoru (spalovacím) prostoru. Hořící vrstvu tvoří odplyněné pevné zbytky paliva (koks), které dohořívají na roštu. Pod rošt je přiváděn spalovací vzduch, který vyhořívání koksu podporuje (rozdmýchává hořící vrstvu podobně jako kovářská výheň). Pevné zbytky po spalování (popel, škvára) jsou postupně vytlačovány na hranu roštu a poté přepadávají do popelníku. Rošt i retorta jsou vyrobeny z litiny, která jednak odolává vysokým teplotám, jednak dobře akumuluje teplo, takže vytváří v retortě přiznivé prostředí pro zplyňování paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je regulováno škrtící klapkou na ventilátoru. Palivo je do splaovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné v regulátoru. Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem - např. prostorovým termostatem).

APLIKACE HOŘÁKU...........pro dokonalé spálení uhlíku na CO2, což je rozhodující pro celkovou účinnost spalování, je důležitá konstrukce dohořívacího prostoru. V současnosti je hořák LING aplikován do několika, sériově vyráběných automatických teplovodních kotlů předních českých výrobců, firem Agromechanika Lhenice či Rojek.

 

 

Horak-schema

Peletový program

 

Naše firma vidí velkou budoucnost v dřevních peletách, jako alternativním pevném palivu pro vytápění domácností. Proto se již od roku 1997 věnujeme vývoji a výrobě technologií pro spalování, skladování a transport pelet v domovních kotelnách. Vedle hořáků na spalování dřevních pelet vyvíjíme a vyrábíme pneumatické dopravníky pelet a několik typů velkokapacitních zásobníků na pelety.

 

Pokud se Vám nechce namáhavě doplňovat zásobník paliva u Vašeho peletového kotle průběžně z malých 15 kg pytlů, jedním z nejlepších řešení je instalace pneumatického dopravníku pelet PD LING, který automaticky zásobuje kotel průběžně z centrálního skladu pelet ( individuálně upravná místnost, textilní závodník TZ LING, kontejnerové zásobníky KZ LING). Na zásobník Vašeho kotle se nainstaluje cyklon dopravníku s regulací. Ten je antistatickými hadicemi propojen se sběrnou sondou (nebo více sondami) v centrální zásobníku. Na výfukovém potrubí mezi cyklonem a sběrnou sondou je zabudován ventilátor, který vyvolává v cyklonu podtlak, díky kterému jsou do cyklonu pelety sacím potrubím nasávány. Po naplnění cyklonu se nasávání přeruší , cyklon se vyprázdní do zásobníku a spustí se nasávání nové. Během několika minut tak lze doplnit do kotlového zásobníku pelety na několikadenní provoz z centrálního skladu, který může být od kotle vzdálen až 15 metrů.

 

Podrobné informace k našemu peletovému programu najdete na našich stránkách, které se věnují pouze peletovému programu:           

                                                                              www.drevnipeleta.cz

 

 

  Pd_obecneKont_zasTz_obecne

Měření emisí

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----