Historie

Historie firmy se začala psát v roce 1991, kdy si Ing. Zdeněk Lyčka zaregistroval u živnostenského úřadu v Krnově  živnost "Konstrukční a technologické práce ve strojírenství" na obchodní jméno  Ing. Zdeněk Lyčka - LING. Od svého osamostatnění v roce 1994 pak jako nezávislý konstruktér pracoval na vývoji topenářské techniky, především pak malých teplovodních kotlů (v současnosti je jich více jak 20 certifikováno). V roce 1997 se začal podílet na vývoji automatických kotlů na pevná paliva nové generace. Od 3.6.1999 má pod číslem 293 397 patentově chráněn spalovací prostor kotle na tuhá paliva na principu spodního přikládání, který je v současnosti úspěšně realizován v několika sériově vyráběných teplovodních kotlích.

Od dubna 2001 má pak Ing. Lyčka označení LING zaregistrováno jako ochrannou známku. V roce 2004 byla firma transformována na společnost s ručením omezeným LING Krnov s.r.o. a vedle vývoje nových technologií na spalování tuhých paliv se začala zabývat také výrobou vlastních výrobků. Tím prvním a doposud hlavním produktem, který začala firma nabízet, byl univerzální retortový hořák, který se úspěšně začal využívat při individuální přestavbě starších litinových kotlů. Koncem roku 2004 pak začala úzká spolupráce s předním českým výrobcem moderních kotlů na kusové dřevo, firmou Agromechanika Lhenice, v.o.s.. Jejím výsledkem jsou automatické kotle na pevná paliva nové generace LICOTHERM, které byly veřejnosti poprvé představeny na výstavě Země Živitelka 2005 a na trh uvedeny po certifikaci v březnu r. 2006. V současnosti patří kotle Licotherm k nejoblíbenějším a nejprodávanějším automatickým kotlům na uhlí a pelety. Hořáky ling jsou vyráběny v několika výkonových řadách a vedle kotlů LICOTHERM jsou instalovány do sériově vyráběných kotlů předních českých výrobců.  

Firma vidí velkou budoucnost také v peletách z biomasy, jako alternativním pevném palivu pro malé zdroje. Proto se již od roku 1998 věnujeme vývoji a výrobě technologií pro skladování a transport pelet v domovních kotelnách. V současnosti vyrábíme textilní zásobníky pro skladování pelet a pneumatický podavač, kterým jsou pelety z hlavního zásobníku (skladu) dopravovány přímo ke kotli.

                                                                                      

uživatelský obsah - vždy jako první článek - NEMAZAT!!!

--- infopanel ----