Ling Krnov s.r.o.

Dřevní pelety - maderwood.eu

Doprava PELET cisternou - maderwood.eu

e-shop se vším týkající se pelet SVĚT-PELET.cz

HOŘÁKY LING - TECHNICKÉ SPECIFIKACE
RETORTOVÉ  HOŘÁKY   L I N G®

Retortové hořáky LING jsou určeny pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm, především pak pelet o Ø 6-20 mm a uhlí zrnitosti ořech 2 a hrášek do vlhkosti 20%. Vzhledem k tomu, že jsou již svým principem určeny pro spalování spékavých paliv, lze v nich spalovat také méně kvalitní dřevní pelety s přísadou kůry - tzv.“katrové“ -  a různé druhy pelet rostlinných. V současnosti naše firma vyrábí hořáky v 5 výkonových řadách s regulovatelným rozsahem výkonů od 3 do 80 kW. 
PRINCIP HOŘÁKU … retortové hořáky pracují na principu tzv. „spodního přikládání“. Palivo je dopravováno šnekovým dopravníkem ze zásobníku do topeniště, zde je zespodu nahoru vyhrnováno na rošt, kde postupně vyhořívá. K tomuto vyhrnování musí docházet pomalu - tím, jak se palivo postupně blíží k hořící vrstvě, dochází k jeho nahřívání a postupnému uvolňování prchavé hořlaviny (podle druhu paliva se hořlavina uvolňuje již v rozmezí teplot 150-200°C). Uvolněná „prchavka“ prochází hořící vrstvou, kde dochází k jejímu zapálení a poté dohořívá v tzv. dohořívacím (spalovacím) prostoru. Hořící vrstvu tvoří odplyněné pevné zbytky paliva (koks), které dohořívají na roštu. Pod rošt je přiváděn spalovací vzduch, který vyhořívání koksu podporuje (rozdmýchává hořící vrstvu podobně jako kovářská výheň). Pevné zbytky po spalování (popel, škvára) jsou postupně vytlačovány na hranu roštu a poté přepadávají do popelníku. Rošt i retorta jsou vyrobeny z litiny, která jednak odolává vysokým teplotám, jednak dobře akumuluje teplo, takže vytváří v retortě příznivé prostředí pro zplyňování paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je regulováno škrtící klapkou na ventilátoru. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru. Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem – např. prostorovým termostatem).

APLIKACE HOŘÁKU … pro dokonalé spálení uhlíku na CO2, což je rozhodující pro celkovou účinnost spalování, je důležitá konstrukce dohořívacího prostoru.  V současnosti je hořák LING aplikován do několika sériově vyráběných automatických teplovodních kotlů předních českých výrobců, firem Agromechanika Lhenice, ZKDesign, Slokov a Rojek.
 
 


 


Copyright Ling Krnov s.r.o. 2007 - 2016

 Dřevní peleta II

2013-01-20
LING Vadavatelství vydalo 2. díl knihy o dřevní peletě
Více

Agromechanika KTR s.r.o. JT Potos Ling vydavatelství Seo optimalizace